Priser, Net Service Partner, april 2016

Vi har en række hyldevarer med faste priser, men typisk oplever vi, at vores kunder har behov for en tilpasning eller kombination. Derfor nævnes her kun vores priser på service og rådgivning

 

Service:

    Pris  

Timeafregning

Service eller konsulentydelse uden fastprisaftale. Alle hverdage, normal arbejdstid.   900 kr. Afregnes pr. påbegyndt ½ time.

Fastprisaftale

Projekt- og udviklingsopgaver på kontrakt.   450 kr.  

Klippekort

6-timers service eller konsulentydelse. Alle hverdage, normal arbejdstid.   4.200 kr. Afregnes pr. påbegyndt ½ time.

Strakstilkald

Servicebesøg straks,   Startgebyr    
            uden serviceaftale.   1.500 kr. Timer afregnes separat.
            med serviceaftale.   750 kr. Timer iht. serviceaftale.

Hotline

Hotline support (remote) under 10 min., med klippekort eller serviceaftale. Alle hverdage, normal åbningstid.   0 kr. Afregnes herefter pr. påbegyndt ½ time.

 

Servicebesøg udenfor normal arbejdstid.   +50%   Afregnes straks pr. påbegyndt ½ time.

 

Hotline service udenfor normal åbningstid.   +50%   Afregnes straks pr. påbegyndt ½ time.

 

         

Serviceaftaler:

         

Standard service

Service senest næste hverdag. 3 timer pr. mdr. uden afregning indenfor normal arbejdstid.   2.500 kr./mdr. Herefter 600,- kr. pr. påbegyndt time.

Business enterprise service

Service senest indenfor 3 timer, tilkald 24/7, alle dage. 7 timer pr. mdr. uden afregning, gælder også arbejde udenfor normal arbejdstid.   5.800 kr./mdr. Herefter 600,- kr. pr. påbegyndt time.

 

Se desuden Priser, tekniske produkter - eller ring +45 2895 2500